ἀποθνῄσκω, fut. ἀποθανοῦμαι, aor.2 ἀπέθανον, pft ἀποτέθνῃκα : mourir

δάκνωimpft. ἔδακνονfut. δήξομαι  aor. ἔδακονpft. δέδηχα ; Pass. fut. δηχθήσομαι  aor. ἐδήχθην  pft. δέδηγμαι : mordre (se dit par analogie d’une piqûre, d’une parole blessante)

ἒρχομαι, impft. ἠρχόμην, fut. ἐλεύσομαιou att. εἰμι, aor. 2 ἦλθον, pft. ἐλήλυθα : venir

καταρρέω, impft. κατέρρεον, fut. καταρρυήσομαι, aor. κατερρύην, pft.κατερρύηκα : couler d’en haut

χαίνωἔχανονκέχηνα : entr’ouvrir la bouche, rester bouche béante (marque de stupéfaction ou d’admiration) ; ouvrir la bouche pour parler